Platform HOPE bestaat uit getrainde ervaringsdeskundige professionals op het gebied van seksuele uitbuiting.  

Het platform behartigt de belangen van slachtoffers en is gesprekspartner voor gemeenten, landelijke overheid, politiek, opsporingsdiensten, hulpverlening, media en andere organisaties.

HOPE zet zich onder andere in voor het doorbreken van taboes, slachtoffervriendelijke hulp en een beter aangifteproces. Daarnaast wordt het platform ingezet als vraagbaak, adviseur, meedenker, voorlichter en projectontwikkelaar in participatietrajecten of als klankbord.


Het platform biedt:


Hulp*

Ondersteuning

Preventie

Educatie 


*Hulp aan professionals bij

begeleiding naar Herstel

Strategie:


Onze strategie is opgebouwd uit vier verschillende hoofdlijnen:


  1. Kennis delen met ketenpartners in het sociale domein, opsporingsdomein en daarbuiten.
  2. Sociale kaart inzichtelijk maken met potentiële samenwerkingsorganisaties.
  3. Aandacht genereren voor het onderwerp.