Het platform

Het platform bestaat uit volwassenen die in hun leven te maken hebben gehad met seksuele uitbuiting en zich hebben ontwikkeld tot ervaringsdeskundige. Ze zetten persoonlijke ervaringskennis in ten behoeve van de verbetering van de aanpak van seksuele kinderuitbuiting.


Het platform wordt gecoördineerd vanuit het CKM en Defence for Children.

Missie & visie

Missie

Als platform hebben wij één duidelijke missie voor ogen: Wij willen survivors echt daadwerkelijk zien. Hiermee bedoelen we slachtoffers van mensenhandel/seksuele uitbuiting. Zie onze doelen:


 1. Het beleid slachtoffervriendelijk maken bij o.a. het aangifteproces en het sociale domein.
 2. Het verbeteren van de bejegening van slachtoffers.
 3. A) Het pionieren van innovaties en passende zorg vanuit ervaringskennis. 
  B) Het vergroten van bewustwording, het doorbreken van taboes, voorkomen van victim blaming.
 4. Het geven van lezingen, workshops, trainingen, coaching en advisering.


Visie

De mening en ervaringen van slachtoffers worden structureel meegenomen in de ontwikkeling en evaluatie van preventie- en beschermingsprogramma’s van seksuele uitbuiting.

Ontstaan van het platform 

In internationale Verdragen rondom mensenrechten en mensenhandel wordt het belang benadrukt om in de evaluatie van de bescherming en de ontwikkeling van zorg- en preventieprogramma’s de visie en ervaringen van slachtoffers te betrekken. In het bijzonder vereist artikel 12 van het VN-Kinderrechtenverdrag dat kinderen in staat moeten worden gesteld om hun mening te geven over alle beslissingen die hen aangaan. In de praktijk gebeurt dat helaas weinig. Beleidsverbeteringstrajecten worden vaak ingezet door professionals, zonder inspraak of advies van slachtoffers zelf.


Platform HOPE is in oktober 2020 gestart. De start en ontwikkeling van het platform is gedaan met ondersteuning van het Centrum tegen Kinderhandel en Mensenhandel (CKM), onderdeel van Fier, en Defence for Children.  

Wie zijn wij?

LISA

Mijn naam is Lisa, Ik ben 41 jaar. In de jaren heb ik mijn eigen ervaringskennis en collectieve kennis breed ingezet. Naast mijn eigen ervaringskennis heb ik doormiddel van educatie mij kunnen ontwikkelen om mij op verschillende gebieden in te kunnen zetten. 

In 2003 kreeg ik te maken met een tekenbeet met grote gevolgen. Ik was op dat moment werkzaam naast mijn studie als entertainer en ik bruiste van energie. Op die dag in de zomer van 2003 werd ik opnieuw geconfronteerd met onwetendheid. Het oog lag op mijn verleden niet op het heden. Vandaag de dag deal ik nog altijd met de gevolgen en heeft men binnen de medici nog altijd moeite met chronisch lymepatiënten. De reden dat ik in mei 2016 als initatiefnemer samen met Verona het platform Lyme dat blijft plakken heb opgezet. In 2019 heb ik mijn fictieve naam Kim achter mij gelaten voor een hoger doel. Geen escape meer. Je mag zijn wie je bent. Jaren heb ik mij niet herkend in de verhalen die naar buiten kwamen. Ging dit wel over mij? En hoe zat het dan met anderen? En waar waren de jongens gebleven die hiermee te maken hadden? Konden die zichzelf wel herkennen in de verhalen?  

Binnen het sociaal domein zijn er ontzettend veel mensen die vanuit onwetendheid keuzes maken. Soms vergeten we dat dit onderwerp ons allemaal kan raken als mens. Dat mensenhandel overal verweven is binnen onze maatschappij. In mijn voormalige werk als groepsleider en het onderwijs zag ik waar het mis kan gaan. De woorden “communicatie”. “luisteren”, “er zijn”, “samenwerking” en maatwerk zijn sleutelwoorden. We hebben een belangrijke taak met elkaar te vervullen. Vandaag de dag blijf ik mij hiervoor hard maken als hoopverlener. Binnen platform HOPE , Comensha en daarbuiten.

Mijn missie is om seksuele uitbuiting/mensenhandel een halt te roepen. Dat is echter een illusie, wel hebben we de taak om er alles aan te doen wat in ons vermogen ligt om dit tegen te gaan. Daarbij is samenwerking een belangrijke sleutel.

Romana

Mijn naam is Romana. Ik heb 2 studies afgerond op MBO en HBO niveau als ervaringsdeskundige in zorg & welzijn. Op dit moment ben ik werkzaam als ervaringsdeskundige binnen de jeugdzorg, geeft ik voorlichtingen vanuit verschillende projecten over mensenhandel en zet me daarnaast nog actief in voor Platform HOPE.

In mijn vroege jeugd heb ik verschillende levens ontwrichtende ervaringen meegemaakt. Door deze ervaringen was ik mezelf kwijtgeraakt. In de zoektocht naar warmte en liefde ontmoeten ik mijn uitbuiter. Vanaf dat moment begon mijn rollercoaster aan ervaringen op het gebied van verslaving en seksualiteit.

Door na een lange worsteling met mezelf en de omgeving, heb ik mijn kwetsbaarheden om kunnen zetten in kracht. Deze kracht wil ik inzetten ter bevordering van trainingen, voorlichtingen en advies geven aan;

 • Landelijke overheid
 • Gemeenten
 • Politie, openbaar
 • Hulpverlening
 • NGO’s


Mijn missie is om te zorgen dat mensenhandel stopt. Alleen samen kunnen we ervoor zorgen dat de rode draad verbroken wordt.

Marjolijn

Mijn naam is Marjolijn en ik ben sinds begin 2022 aangesloten bij platform HOPE. Het ontdekken van dit platform was voor mij van grote waarde omdat ik vanaf mijn twintigste heb gezocht naar lotgenoten van seksuele uitbuiting en mensenhandel maar dit eerder nooit gevonden heb (ik ben nu 40+).

Ik weet uit ervaring hoe het is om vanaf zeer jonge leeftijd te maken te hebben met ontwrichtende situaties en hoe eenzaam het voelt om deze alleen te dragen. Tegen de tijd dat ik vijftien jaar was, was ik in alle opzichten geruïneerd. Dit maakte dat ik ontvankelijk was voor de charmes van de mensenhandelaar.

 

Mijn systeem was zo gewend aan het hersenspoelen en het extreme grensoverschrijdende gedrag, dat ik niet zag hoe fout dit was. Deze situatie heeft bijna twee jaar geduurd en al die tijd wist niemand ervan. Wederom droeg ik het alleen.

Ik zet mij samen met de collega’s van HOPE met liefde in om meer bekendheid te geven rondom dit onderwerp en de bewustwording te vergroten. Ik ben in te zetten als reflectieve, meedenkende gesprekspartner voor bijvoorbeeld therapeuten, artsen of docenten die kampen met vraagstukken over hun cliënt of behoefte hebben aan een gesprek met een intervisie karakter. Ook geef ik graag interactieve lezingen en is het mogelijk dat ik meewerk aan een rollenspel waarin ik de rol van slachtoffer vertolk.

Mijn vurige wens is dat we met platform HOPE een steentje bij kunnen dragen zodat signalen van seksuele uitbuiting sneller worden opgemerkt. Hierdoor blijven er uiteindelijk minder slachtoffers onder de radar en kan hen eerder gerichte hulp geboden worden.

Danushika

Mijn naam is Danushika Friederichs en ben werkzaam voor platform HOPE. Vorig jaar heb ik met trots mijn certificaat gehaald van de opleiding Ervaringsdeskundige op Howie the Harp. Hierna ben ik het werkveld ingerold als ervaringswerker en heb tot slot mijn eigen bedrijf Speak-out mogen opzetten. Hiermee ben ik dus ook actief in het platform. 

 

Het werk bij platform HOPE sluit zo goed aan bij wat ik het liefst doe; stigma bespreken, taboe doorbreken en strijden om meer oog te krijgen voor deze problematiek en meer oog voor het slachtoffer. 

 


De motivatie om mij in te zetten tegen mensenhandel komt vanuit mijn eigen ervaringen. In mijn tiener en volwassen jaren herhaaldelijk slachtoffer geweest van seksueel geweld en seksuele uitbuiting. Ik hoop nog meer begrip te kunnen creëren voor slachtoffers, want niemand verdiend het om dit mee te maken.

Dominique