Inzet en advies

Slachtoffers van seksuele kinderuitbuiting hebben belangrijke informatie en ideeën over de aanpak tegen mensenhandel. Toch worden beleidsverbeteringstrajecten en preventie-/beschermingsprogramma's nog vaak ingezet door professionals, zonder inspraak of advies van slachtoffers zelf. Leden van het platform HOPE zetten hun ervaringsdeskundigheid in om organisaties te adviseren over de specifieke behoeften van slachtoffers van seksuele uitbuiting. Het platform kan worden ingezet als vraagbaak, adviseur, meedenker, voorlichter en projectontwikkelaar in participatietrajecten of als klankbord.


Stuur een email naar info@platformhope.nl voor meer informatie en afstemming.


>> Download hier de flyer