Activiteiten


Training, bejegening en Gesprekstechnieken

Het platform HOPE biedt trainingen voor professionals die werken met jeugdigen en in de uitvoering van hun werk te maken hebben met seksuele uitbuiting. Tijdens de training wordt geoefend met gesprekstechnieken en krijgen deelnemers o.a. informatie over valkuilen en tips voor bejegening.


Media

Leden van het platform komen regelmatig in de media. Zo werkt het platform aan het vergroten van de bewustwording over seksuele uitbuiting, het doorbreken van taboes en het voorkomen van stigmatisering, met name victim blaming. Ook via social media is het platform actief.


Advisering

In de ontwikkeling en uitvoering van beleid dat gericht is op de aanpak van seksuele uitbuiting van minderjarigen, is de inbreng van ervaringsdeskundigen van groot belang. Het platform biedt vanuit ervaringsdeskundigheid inzicht in de behoeften van de doelgroep en adviseert hoe beleid en praktijk hierop kan worden afgestemd.


>> Download hier de flyer over Platform HOPE

Trainingen


Omgaan met minderjarige slachtoffers van seksuele uitbuiting brengt uitdagingen met zich mee. Zij ervaren vaak psychische en fysieke problemen en hebben grote moeite om anderen te durven vertrouwen. Ze kunnen bang zijn voor represailles van de mensenhandelaar, maar ook om niet geloofd te worden. De mate van angst en trauma hebben invloed op de wijze waarop slachtoffers zich gedragen en openstellen.


De training richt zich op de bejegening van minderjarige slachtoffers van seksuele uitbuiting. De leden van HOPE gebruiken hun eigen ervaringen om met professionals gespreksvoeringstechnieken te oefenen en te reflecteren op valkuilen en good practices in de omgang met deze doelgroep. De training wordt gegeven door twee ervaringsdeskundige trainers.

Doelgroepen

Jeugdzorgprofessionals, politie, psychologen, medewerkers van de GGD, gedragswetenschappers en andere professionals die werken met jeugdigen en in de uitvoering van hun werk te maken hebben met seksuele uitbuiting.


Leerdoelen

  1. De deelnemers zijn na het volgen van de training in staat om in hun werk op een ontvankelijke en onbevooroordeelde manier te luisteren naar jeugdigen die te maken hebben met seksuele uitbuiting, zodat zij zich gehoord en begrepen voelen.
  2. De deelnemers kennen de do’s en don’ts van het voeren van een gesprek waarin seksuele uitbuiting een rol speelt en herkennen de signalen die op seksuele uitbuiting kunnen wijzen.
  3. De deelnemers zijn zich bewust van hun persoonlijke waarden en normen ten aanzien van seksuele uitbuiting en welke invloed die dit heeft op hun handelen als professional.


Duur

De training duurt een dagdeel (3 uur).


Meer informatie

Stuur een email naar info@platformhope.nl voor meer informatie en afstemming.


PortfolioKijk voor meer activiteiten op onze Linkedin pagina